TheGrue Joomla Templates
Filtru

Comisii de specialitate (2016)

I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, comerț:

 • Dumitru Viorel – președinte
 • Chelboiu Traian – secretar
 • Bejgu Nicolae – membru
 • Dumitru Gheorghe – membru
 • Badea Gheorghe – membru

II. Comisia pentru administrație publică locală, juridică, protecția mediului și turism, asigurarea ordinii și liniștii publice:

 • Popa Dumitru – președinte
 • Nicolae Gheorghe – secretar
 • Dobre Maria – membru
 • Dobre Dumitru – membru
 • Soare Mihăiță-Laurențiu - membru

III. Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, activități socio-culturale, culte, muncă și protecție socială, protecție copii:

 • Tomescu Nicolae – președinte
 • Soare Gheorghe – secretar
 • Paraschiv Ion-Cristinel - membru

Componență CL Munteni-Buzău (2016)

CONSILIUL LOCAL MUNTENI-BUZĂU

 

 1. DUMITRU VIOREL – P.S.D.
 2. TOMESCU NICOLAE – P.S.D.
 3. BEJGU NICOLAE – P.S.D
 4. NICOLAE GHEORGHE – P.S.D.
 5. DUMITRU GHEORGHE – P.S.D.
 6. PARASCHIV ION-CRISTINEL – P.S.D.
 7. CHELBOIU TRAIAN – P.S.D.
 8. DOBRE DUMITRU – P.S.D.
 9. POPA DUMITRU - P.S.D.
 10. SOARE GHEORGHE – P.N.L.
 11. BADEA GHEORGHE - P.N.L.
 12. SOARE MIHĂIȚĂ-LAURENȚIU - P.N.L.
 13. DOBRE MARIA – P.N.L.

Aparatul de specialitate al primarului comunei Munteni-Buzău - 2016

Compartiment contabil

 • Stoica Ion - inspector contabil, grad profesional superior;
 • Tronaru Elena - inspector operator rol, grad profesional superior;
 • Neagu Cristina - inspector contabil, grad profesional superior;
 • Dumitru Maria - referent casier, grad profesional asistent-casier;

Compartiment Registru agricol

 • Dumitrescu Ileana - referent, grad profesional asistent;

Compartiment asistență socială

 • Mihalcea Mihaela-Georgiana – referent;
 • Soare Florentina - inspector, grad profesional asistent;

Compartiment urbanism și amenajare teritoriu

 • Dogaru Virginia – inspector, grad profesional principal;

Compartiment cadastru

 • Anton Teodor – referent cadastru;

Compartiment situații de urgență

 • Damian Stelian – referent;

Compartiment cultură

 • Ardeleanu Elena-Mihaela – referent de specialitate (bibliotecar);

Compartiment stare civilă

 • Chelboiu Elena-Diana – referent;

Compartiment personal auxiliar

 • Hornea Stefan – guard;
 • Dumitrescu Gelu - muncitor;
 • Tocileanu Ion – muncitor;
 • Bulearca Constantin – muncitor;
 • Grigore Alexandru – muncitor;
 • Ion George – muncitor;
 • Dorobanțu Marcel – șofer;
 • Stan Marinela - muncitor;
 • Dumitru Marin - muncitor

vezi în format pdf