Categorie: Consiliul Local Publicat: Miercuri, 23 Decembrie 2020

COMISII DE SPECIALITATE

I.Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget finante, administrarea domeniului public si privat, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura, comert:

 • Popa Dumitru – presedinte
 • Nicolae Gheorghe– secretar
 • Roman Iulian – membru
 • Dumitru Gheorghe – membru
 • Soare Mihăiță-Laurențiu – membru

II.Comisia pentru administratie publica locala, juridica, protectia mediului si turism, asigurarea ordinii si linistii publice:

 • Paraschiv Ion-Cristinel– presedinte
 • Pantel Adina – secretar
 • Dumitru Viorel – membru
 • Ștefan Corneliu – membru
 • Bejgu Nicolae - membru

III.Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, activitati socio-culturale, culte, munca si protectie sociala, protectie copii:

 • Dobre Maria – presedinte
 • Damian Maria – secretar
 • Cristea Claudiu - membru
Accesări: 30