Title Data publicării Accesări
Hotarare privind cofinantarea obiectivului de investitii "Achizitie de utilaj pentru Servicii Publice in comuna Munteni-Buzau, judetul Ialomita" 09 Martie 2015 1762
Hotarare privind aprobara Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Achizitie de utilaj pentru Servicii Publice in comuna Munteni-Buzau, judetul Ialomita" 09 Martie 2015 1510
Hotarare privind trecerea din proprietatea privata a comunei Munteni-Buzau si din administrarea Consiliului Local al comunei Munteni-Buzau in proprietatea publica a comunei Munteni-Buzau si in administrarea Consiliului Local al comunei Munteni-Buzau a ter 09 Martie 2015 1419
Hotarare privind aprobarea Planului anual de actiuni sau de lucrari de interes local pentru realizarea orelor de munca prestate lunar de una dintre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social 09 Martie 2015 1503
Hotarare privind aprobarea Planului anual de achizitiilor publice pe anul 2015 09 Martie 2015 1915
Hotarare privind aprobarea Listei de investitii pe anul 2015 09 Martie 2015 1956
Hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2015 09 Martie 2015 2005
Hotarare privind aprobare executie bugetara pe trim IV - 2014 09 Martie 2015 1988
Hotarare privind alocarea unor sume din excedentul anului 2014 al UAT Munteni-Buzau 09 Martie 2015 1843
Hotarare privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar pe anul 2014 09 Martie 2015 1888
Afișare #